Delatnost

Delatnost fime Telemontaža u osnovi čine radovi na mobilnoj, fiksnoj i optičkoj telekomunikacionoj mreži, i to:

– projektovanje

 • obilazak lokacije i izrada situacionog plana;
 • izrada tehničkih rešenja;
 • izrada glavnog projekta instalacije BS i radio relejne veze;
 • izrada glavnog projekta: uređenja, konstrukcije i adaptiranje lokacije;
 • izrada izveštaja, stručne ocene i studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • projekat izvedenog stanja;
 • projektovanje i izrada radioničkih crteža čelične konstrukcije;

– uređenje prostora

 • priprema prostora;
 • izrada čeličnih konstrukcija;
 • izgradnja lokacija;

– instalacija TELCO opreme

 • instalacija antenskih sistema i kablova i optičkih kablova;
 • instalacija i integracija baznih stanica i MW opreme;

– instalacija sistema napajanja

– tehnička podrška i održavanje

– tehnički prijem

– upravljanje projektima

– infrstrukturni radovi u oblasti fiksne telefonije

 • izgradnja i održavanje optičkih mreža;
 • izgradnja i održavanje telefonskih mreža;
 • prateći građevinski radovi.

PočetnaO namaKontaktPrijavi kvar